Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00447729
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Дата, на яку складено інформацію: 10.09.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися