Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.04.2013
Дата публікації 15.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Бесєда Людмила Василівна - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Приватне акціонерне товариство «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА», місцезнаходження якого: м.Хмельницький, вул.Кооперативна, 3 (надалі Товариство) повідомляє про зміни до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 23 квітня 2013 року о 17.00 годині, який був оприлюднений Товариством в офіційному друкованому виданні НКЦПФР газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 54(3604) від 22.03.2013 року та шляхом направлення повідомлень акціонерам Товариства.
Зміни до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів, затверджені рішенням Наглядової ради від 05 квітня 2013 року та полягають у внесенні до порядку денного додаткового питання:
«6. Прийняття рішення про припинення повноважень директора, обрання директора»
Директор ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» Бесєда Л.В.
Доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів опубліковано 12.04.2013р. у № 70 «Бюлетень «Цінні папери України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бесєда Людмила Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.04.2013
(дата)