Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 21.06.2013
Дата публікації 08.08.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Яценко Андрій Михайлович - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» (протокол № 1/2013 від 23 квітня 2013 року) було прийнято рішення про отримання кредиту на поповнення обігових коштів та передачу майна в заставу, уповноваження директора на укладання значних правочинів в період з дати прийняття рішення до проведення наступних загальних зборів акціонерів. Виконавчим органом ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» було погоджено укладання Товариством кредитних ліній на умовах, викладених нижче:
Договір про відкриття кредитної лінії № 10-В/13/42/ КЛ-КБ від 20.06.2013 р.; сума кредиту :
80 000 000,00 російських рублів; розмір відсотків за користування кредитом – 15.5% річних, 20.06.2014 року – змінювана відсоткова ставка ; термін дії договору – до 19.06.2018 р. Виконання зобов’язань за договором забезпечується: заставою основних засобів, іпотекою будівель та споруд, порукою ПАТ «Криворіжхліб», ПАТ «Юрія».
Дата отримання кредиту : 21.06.2013 р. 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) російських рублів (19 908 000,00 грн.) ; дата погашення 19.06.2018 р.
Кредитор АТ «СБЕРБАНК РОССІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул.Володимирська,46).
Вартість чистих активів на 01.01.2013 р.: 28 710 тис.грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок 2013 року – 69%. Цільове призначення - рефінансування заборгованості в АТ «Златобанк».
Договір про відкриття кредитної лінії № 9-В/13/42/ КЛ-КБ від 20.06.2013 р. Сума кредиту
17 730 000,00 гривень; розмір відсотків за користування кредитними коштами – 15% річних, з 20.12.2013 року – змінювана відсоткова ставка; термін дії договору – до 19.06.2015 року. Виконання зобов’язань за договором забезпечується: заставою основних засобів, іпотекою будівель та споруд, порукою ПАТ «Криворіжхліб», ПАТ «Юрія». Дата одержання кредиту (частин)- 26.06.13р.-1 922 000,00 грн./дата погашення – 19.12.13р.; дата одержання кредиту (частин)-16.07.13р.-3 300 000,00 грн./дата погашення – 15.01.14р.; дата одержання кредиту (частин)-18.07.13р.-9 000 000,00 грн./дата погашення – 17.01.14р.; дата одержання кредиту (частин)-26.07.13р.-2 900 000,00 грн./дата погашення – 25.01.14р.; дата одержання кредиту (частин)-07.08.13р.- 48 000,00 грн./дата погашення – 06.02.14р. Кредитор АТ «СБЕРБАНК РОССІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул.. Володимирська,46). Вартість чистих активів на 01.01.2013 р.: 28 710 тис.грн. Співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок 2013 року – 60%. Цільове призначення - рефінансування заборгованості в АТ «Златобанк», поповнення обігових коштів позичальника.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Яценко Андрій Михайлович