Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.05.2010
Дата публікації 21.05.2010 10:10:21
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Бесєда Людмила Василівна - Голова правління. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” код00447729

Повідомляє про скликання на вимогу правління позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 липня 2010 року о 17-00 годині за адресою: м.Хмельницький, вул..Кооперативна 3.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі відповідних документів згідно з реєстром акціонерів у порядку відповідно чинному законодавству України з 16 до 17 год за місцем знаходження товариства.
З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства по середах, попередньо письмово повідомивши про таку необхідність.
Порядок денний:
1.Затвердження рішення правління та Спостережної ради від 30 квітня 2010 року №2.

Телефон для довідок (0382) 551437
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бесєда Людмила Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.05.2010
(дата)