Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


05.09.2005

Постанова № 53–ХМ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Хмельницьке ТУ


ПОСТАНОВА № 53–ХМ

м.Хмельницький

2005-09-05

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заступник начальника Хмельницького територіального управління - начальник відділу корпоративних фінансів та нагляду за інфраструктурою ринку цінних паперів Жураковська Ольга Томівна (наказ від 12.08.2005р. №25-КВ), на підставі доповідної записки спеціаліста І категорії відділу корпоративних фінансів та нагляду за інфраструктурою ринку цінних паперів Андрущишиної Н.П. від 25.08.2005р. у відношенні закритого акціонерного товариства "Хмельницька маслосирбаза11, місцезнаходження: 29025, м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3, код ЄДРПОУ: 447729, р/р 26003301210617, в Філії "Хмельницьке Центральне відділення Промінвестбанку", МФО 315278,-

ВСТАНОВИВ:

Хмельницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час аналізу поданої особливої інформації відкритими акціонерними товариствами за 2005 рік виявлено, що ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза" порушено вимоги ст. 25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", "Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 10.02.2000 року № 5 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Комісії від 24.06.2003 року № 295) в частині термінів надання особливої інформації, а саме: - 02.06.2005 року закритим акціонерним товариством "Хмельницька маслосирбаза" прийнято рішення щодо змін в персональному складі службових осіб емітента. Особлива інформація щодо вищезазначеної інформації закритим акціонерним товариством "Хмельницька маслосирбаза" надана до Хмельницького територіального управління вх.№692/4 від 25.08.2005 р., та товариство підлягає відповідальності згідно п. З ч. 1 ст.П Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". 2. ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза" вчинило правопорушення на ринку цінних паперів - несвоєчасно подало інформацію до Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та підлягає відповідальності згідно п. З ч. 1 ст.П Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". 3. Обставини, що пом'якшують відповідальність ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза",-на момент розгляду справи не встановлені. 4.Обставини, які обтяжують відповідальність ЗАТ "Хмельницька маслосирбазз",-при розгляді справи не встановлено. Враховуючи вищевикладене та, на підставі п. З ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997 року № 2 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 № 27, зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 16.03.2001 року за №243/5434),-

ПОСТАНОВИВ:

За порушення вимог законодавства про цінні папери - несвоєчасне надання інформації до Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, накласти на ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза11 штраф у розмірі 01 (одного) неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 17 (сімнадцять) гривень, який слід перерахувати в дохід Державного бюджету України по коду 23030300, символ банку 101, на рахунок територіального органу Казначейства за місцезнаходженням платника, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в Хмельницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Дану постанову направити протягом трьох днів ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза11. Копію даної постанови направити юридичному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.