Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


07.09.2007

Постанова № 130 – ХМ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Хмельницьке ТУ


ПОСТАНОВА № 130 – ХМ

м.Хмельницький

2007-09-07

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Кузь Валерій Володимирович, розглянувши матеріали справи, у відношенні закритого акціонерного товариства “Хмельницька маслосирбаза”, місцезнаходження: 29025, м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3, код ЄДРПОУ: 00447729, р/р 26006017010648 в “Укрексімбанк” м. Хмельницький, МФО 315609, -

ВСТАНОВИВ:

1. Хмельницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.11.2006 р. закритому акціонерному товариству “Хмельницька маслосирбаза” було видане обов’язкове для виконання розпорядження № 194– ХМ про усунення порушень законодавства про цінні папери, в якому зазначено, що: на розгляді в Хмельницькому територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку знаходиться скарга гр. Чабана Б. Ю., який являється акціонером ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”(вх.№Ч-7 від 22.06.2006 р.). Для надання відповіді на скаргу, територіальним управлінням 03.03.2006 року за вих. № 200 було направлено письмовий запит до ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”. При розгляді статуту ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 02 червня 2005 року (протокол №1) зареєстрованого Хмельницьким міськвиконкомом за № 16731050001000376, встановлено слідуюче: - п.7.2, абз. 4 п.7.3, п.17.9 Статуту суперечить ч. 3 ст. 81 Господарського Кодексу України, в частині переважного права придбання акцій; - п. 22.3 Статуту не передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про передачу ведення реєстру акціонерів незалежному реєстратору, що суперечить ст. 9 Закону України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”; - в п. 22.7 Статуту не зазначено способу персонального повідомлення акціонерів про проаедення загальних зборів акціонерів, що суперечить ст. 43 Закону України «Про господарські товариства»; - п. 23.2 Статуту не передбачено, що до компетенції Спостережної ради належить прийняття рішення про передачу повноважень з ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства, що суперечить ст. 9 Закону України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”; - в п. 24.5 Статуту зазначено: голова правління визначає розмір, порядок формування та використання фондів, що створюються за рахунок чистого прибутку, що суперечить п. “д” ст. 41 Закону України «Про господарські товариства». - В свідоцтві про реєстрацію випуску акцій № 3/22/1/04/ від 18.03.2004 року форма випуску акцій не відповідає вимогам п. 29.2 Статуту. Також, вищевказаним розпорядженням, акціонерне товариство було зобов’язане у термін до 26 лютого 2007 року усунути порушення законодавства про цінні папери, а саме: привести установчі документи товариства у відповідность з діючим законодавством та до 01 березня 2007 року письмово проїнформувати Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР про виконання розпорядження. 03.03.2007 р., на адресу Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від закритого акціонерного товариства “Хмельницька маслосирбаза” надійшов лист (вх. № 169/4), відповідно до якого Ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 14.02.2007 р. рішення Хмельницького міськрайсуду від 07.11.2006 р. залишено без змін та з цієї дати гр. Чабан Б.Ю. не є акціонером ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”, однак акціонерне товариство не усунуло виявлені порушення законодавства про цінні папери. Закритим акціонерним товариством “Хмельницька маслосирбаза” розпорядження від 03.11.2006 р. № 194 – ХМ Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у вказаний термін не виконано та товариство підлягає відповідальності згідно абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». 2. ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” вчинило правопорушення на ринку цінних паперів – ухилилось від виконання розпорядження Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та підлягає відповідальності згідно абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. 3. Обставини, що пом’якшують відповідальність ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” – при розгляді справи встановлено, що до Статуту товариства внесені зміни і доповнення у відповідності з діючим законодавством, які затверджені протоколом загальних зборів акціонерів ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” № 5 від 22.08.2007 р., та зареєстровані державним реєстратором виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області 06.09.2007 р. 4. Обставини, які обтяжують відповідальність ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” – при розгляді справи не встановлено. Враховуючи вищевикладене та на підставі абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997 року № 2 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 року за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

За порушення вимог законодавства про цінні папери – ухилення від виконання розпорядження Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, накласти на ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” штраф у розмірі 15 (п’ятнадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 (двісті п’ятдесят п’ять) гривень, який слід перерахувати в дохід Державного бюджету України по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ банку 106, на рахунок територіального органу Казначейства за місцезнаходженням платника, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в Хмельницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Дану постанову направити протягом трьох днів ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”. Копію даної постанови направити юридичному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.